Nhượng lại website Ghim.vn. Liên hệ 0936.033.345 hoặc go@motbit.com

Khoa học


Hội thảo làm giàu
Hội thảo làm giàu
Những loài cây cực độc hại không nên trồng trong nhà
Những loài cây cực độc hại không nên trồng trong nhà
Tại sao chữ “x” được dùng để ký hiệu ẩn số trong toán học?
Tại sao chữ “x” được dùng để ký hiệu ẩn số trong toán học?
1
HuyenTT Từ hàng nghìn năm nay, ký tự "x" đã được dùng để chỉ ẩn số trong các hàm số toán học. Vậy ký...

Top