Nhượng lại website Ghim.vn. Liên hệ 0936.033.345 hoặc go@motbit.com

Ngũ Cốc


Ngô ‘bảy sắc cầu vồng’
Ngô ‘bảy sắc cầu vồng’
Đậu Tương – Đỗ Tương
Đậu Tương – Đỗ Tương
Cánh đồng lúa mì
Cánh đồng lúa mì
Các loại đậu
Các loại đậu
Thu hoạch lúa mì
Thu hoạch lúa mì
Ngũ cốc – thực phẩm cho cuộc sống
Ngũ cốc – thực phẩm cho cuộc sống
Bắp ngô nhiều màu lung linh
Bắp ngô nhiều màu lung linh
Hoa ngô
Hoa ngô
Ngô nhiều màu
Ngô nhiều màu
1
Nghia Dang Tran Cái này lúc ngô thụ phấn thì lấy phấn các loại ngô khác nhau cho vào hoa thì được nhiều màu ntn
Một giỏ ngô tím
Một giỏ ngô tím

Top