Mọi công dân Việt nam và nước ngoài đều có thể tham giam GHIM.vn

Không được đăng những hình ảnh khiêu dâm, ảnh hưởng tới thuần phong mỹ tục

Không được đăng tin làm ảnh hưởng tới chủ quyền, và sự toàn vẹn lãnh thổ của VIệt Nam.