3 ngày 3 đêm đứng yên 1 chỗ dành được chiếc xe hơi 1,3 tỷ đồng