Bạn sẽ không bao giờ phải ân hận khi làm người tốt

Một cụ ông cụt chân đói khổ phải nhặt ve chai để sống qua ngày, vẫn luôn làm điều tốt, và cụ đã được đền đáp xứng đáng…