Các món ăn tuyệt đối không được hâm nóng nhiều lần

Một số món ăn nếu hâm nóng lại nhiều lần sẽ làm mất lượng dinh dưỡng có trong nó. Chúng ta thường có thói quen nấu ăn nhiều và để trong tủ lạnh, khi cần đến thì mang ra hâm nóng lại và sử dụng. Việc này thực sự không tốt, đặc biệt với một số món ăn sau đây.