Cách chọn bình giữ nhiệt chuẩn, nhận biết bình giữ nhiệt Trung Quốc