Chấp nhận quyền chuyển giới xã hội rồi sẽ đi về đâu

Việc công nhận quyền chuyển đổi giới tính sẽ đi về đâu khi mà nó gây ra quá nhiều những bất cập xảy đến trong xã hội vốn yên bình này