Chiếc áo cách điệu dáng váy với phần xoè nhẹ cuối thân bắng lớp voan xoè