Cổ áo được tạo như chiếc khắn quàng ấm áp mà khá tiện dụng