Đón năm mới miền Đông Bắc Nhật Bản: Tokyo – Sendai – Miyagi – Nikko – Ibaraki – Fukushima

Đón năm mới miền Đông Bắc Nhật Bản trong lịch trình Tokyo – Sendai – Miyagi – Nikko – Ibaraki – Fukushima, đón chào năm mới với những điều bất ngờ cùng HANOTOURS