Hành trình mới: Hà Nội – Đài Bắc – Đài Trung – Cao Hùng – Hà Nội

Hành trình mới: Hà Nội – Đài Bắc – Đài Trung – Cao Hùng – Hà Nội khám phá những hành trình mới cùng HANOTOURS trong thời gian 5 ngày 4 đêm, khởi hành tháng 11 và tháng 12 năm 2017