HANOTOURS vinh dự được VINPEARL mời tham dự Fam Trip khảo sát Vinpearl Nha Trang từ 27 – 29/12/2017

HANOTOURS vinh dự được VINPEARL mời tham dự Fam Trip khảo sát Vinpearl Nha Trang từ 27 – 29/12/2017