Infographic – Chiến Tranh Việt Nam Giai Đoạn 1945 – 1975

Nói đến Việt Nam có lẽ ai trên thế giới này cũng biết đến chiến tranh. Chiến tranh khốc liệt đã lấy đi biết bao nhiêu máu và nước mắt mà đến bây giờ nhắc lại người ta vẫn không khỏi rùng mình. Cùng theo dõi infographic sau để có cái nhìn tổng quát về chiến tranh Việt Nam giai đoạn 1945 – 1975 vô cùng khốc liệt này nhé!