Infographic – Có nên cấm sử dụng mạng xã hội tại nơi làm việc?

Có nên cấm mạng xã hội tại nơi làm việc? Bạn có đồng ý không? Cùng thể hiện quan điểm của mình nào. Like mạnh bài này để sếp biết bạn nghĩ gì về chuyện đấy nhé!