Infographic – Công Nghệ và Cuộc Sống

Với sự phát triển mạnh của công nghệ, cuộc sống của con người đang dần bị phụ thuộc. Với smartphone, ipad, máy tính… bạn luôn luôn bận rộn!? Cùng xem infographic sau đê xem con người bị phụ thuộc như thế nào nhé