Infographic – Công ty công nghệ nào kiếm nhiều tiền nhất 2012

Hầu hết những công ty lớn đều có những bước tiến vững chắc trong năm 2012. Tuy vậy, một số công ty thì lại tiến rất xa còn số còn lại thì với những bước tiến ì ạch đang phải lo lắng để tìm ra những chiến lược mới nhằm đuổi kịp những đối thủ dẫn đầu.Nếu tình riêng thu nhập ròng thì Apple và Samsung đang bỏ xa các đối thủ cạnh tranh. Ngoài ra, ‘cậu bé vàng’ LinkedIn đang gây ngạc nhiên qua tốc độ tăng trường hàng năm tăng đột biến, tăng 89% thu nhập.