Infographic – Giới Tính Nào HOạt Động Trên MXH Tích Cực Nhất

Trên mạng xã hội thì có rất nhiều loại người khác nhau về giới tính, độ tuổi, màu gia, ngôn ngữ … infographic sau sẽ giúp bạn có cái nhìn cơ bản nhất về giới tính thích hoạt động mxh nhất.

Đoán xem là boy hay girl nào 🙂