Infographic – Lịch Sử Phát Triển Của Mạng Internet

Mạng từ lâu là khái niệm để chỉ sự kết nối, mở rộng và liên kết giữa máy chủ máy trạm và các máy con với nhau. Mạng internet góp phần lớn đến sự phát triển văn minh của loài người. Cùng theo dõi infographic sau để thấy được sự phát triển của mạng nhé!