Infographic – Một ngày trong thế giới Internet

Bạn thường online để làm gì, làm việc, mua sắm hay đơn giản là chát chít với bạn bè? Cùng xem infographic thống kê sau để có cái nhìn cơ bản về tình hình hoạt động của 1 người trên internet nhé!