Infographic – Nguồn gốc ra đời của đồng Tiền

Tiền, phát minh không kém phần quan trọng trong xã hội loài người. Đồng tiền dùng làm đại lượng trung gian để mua bán, trao đổi hàng hóa… Cùng nhìn lại các cột mốc phát triển của đồng tiền nhé!.