Liên minh huyền thoại :Riot xác nhận sẽ cho ra mắt một tướng mới trong những ngày cuối năm 2015