LIKE, STATUS TRÊN FACEBOOK NHƯ MÔT THƯỚC ĐO ĐỊNH LƯỢNG, SẼ GIÚP CHÚNG TA BIẾT CHỦ NHÂN ĐANG Ở TRONG TÌNH TRẠNG THẾ NÀO, VỀ SỨC KHOẺ CỤNG NHƯ TINH THẦN