Chung cư HH2 Dương nội, The Spark Comos Chỉ từ 800tr