Phụ nữ thật đáng yêu

Từ mai mình tập gym chung nha

ý anh bảo em mập

Anh không có ý đó

Ý anh là em không hiểu anh

Em có thể bình tĩnh được không?

ý anh bảo giờ em như con điên

Anh nghĩ… giờ anh không nên nói gì nữa

ý anh là em nói nhiều hết phần anh?

Để anh đi chỗ khác,… mình nên nói chuyện sau

anh kiếm cớ bỏ đi với con nào đúng không?

Anh đưa em đi shopping nhé.

NÃY GIỜ EM NÓI ĐÙA THÔI

shương… shương…