Rủ nhau lên Ba vì ngắm hoa dã quỳ khoe sắc rực vàng