Suối khoáng nóng Kim Bôi Hòa Bình

Suối nước nóng Kim Bôi Hòa Bình là suối khoáng nóng tự nhiên, có nhiều khoáng chất rất tốt cho sức khoẻ con người, nằm tại tâm mạch nước khoáng nóng phun lên từ lòng đất