Thân áo còn được thiết kế phần cúc giả kiểu tàu duyên dáng