Tình huống giả tưởng: Bắn nhau trên phố

Bạn sẽ xử lý thế nào khi gặp tình huống này