Xuân Mai Complex khai trương căn hộ mẫu, tặng SH mode và nhiều phần quà hấp dẫn – Xuân Mai Complex – Phòng KD Công Ty Xuân Mai