Xuân Mai Complex tòa FGH chính thức mở bán đợt đầu chỉ từ 850 triệu căn 2 ngủ

Sau khi triển khai thành công dự án chung cư Xuân Mai Sparks Tower và Xuân Mai Complex giai đoạn 1 (tòa KL) để đáp%…